Triệu chứng trào ngược dạ dày

Sự thật nghiêm trọng của các triệu chứng trào ngược dạ dày.Chuyên tiếp nhận khám,chữa trị cho các bênh nhân dùng đủ loại,chữa khắp nơi ,đi đủ bênh viện 5-10-20 năm. không khỏi.