Điểm mềm là điểm gây đau mạnh khi ấn ngón tay khi chẩn đoán cơ thể. Đây là một trong những yếu tố chẩn đoán quan trọng vì nó gây đau ở những khu vực cụ thể tùy thuộc vào bệnh.

Cách nhận biết đau ruột thừa